กิจกรรมเดือน ธ.ค.๖๐

เมื่อวันที่ ๒๙ ธ.ค. ๖๐ พล.ต. นำพล คงพันธ์ ผอ.สทพ.นทพ. พร้อมกำลังพล สทพ.นทพ. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ จำนวน ๑๘ รูป เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๑ ของ นทพ. โดยมี พล.อ. ธงชัย สาระสุข ผบ.นทพ. เป็นประธาน ณ บริเวณ ชั้น G อาคาร บก.นทพ.

 เมื่อวันที่ ๒๘ ธ.ค.๖๐ พล.ต. นำพล คงพันธ์ ผอ.สทพ.นทพ. ตรวจรับรถที่ได้รับแจกจ่ายมาใหม่ โดยมี นยน.สทพ.นทพ. ให้การต้อนรับ ณ ลานหน้า บก.สทพ.นทพ.

 เมื่อวันที่ ๒๘ ธ.ค.๖๐ พล.ต. นำพล คงพันธ์ ผอ.สทพ.นทพ. มอบของขวัญวันเด็กให้กับหัวหน้าส่วนราชการ สทพ.นทพ. เพื่อนำไปแจกจ่ายให้เยาวชนในงานวันเด็กแห่งชาติ ณ ลานอเนกประสงค์ สทพ.นทพ.

 เมื่อวันที่ ๒๘ ธ.ค.๖๐ พล.ต. นำพล คงพันธ์ ผอ.สทพ.นทพ. พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ สทพ.นทพ. เข้าอวยพรปีใหม่ พล.ท. สัณทัศน์ นันทิภาคย์หิรัญ รอง ผบ.นทพ. (พ) , พล.ท. ธรรมนูญ เชี่ยวการปราบ รอง ผบ.นทพ. (บ) และ พล.ท. ณัฏฐพัชร สกุลรังสฤษฏ์ เสธ.นทพ.

 เมื่อวันที่ ๒๘ ธ.ค.๖๐ พล.ท. สัณทัศน์ นันทิภาคย์หิรัญ รอง ผบ.นทพ. (พ) นำผู้บังคับหน่วย อวยพรปีใหม่ พล.อ. ธงชัย สาระสุข ผบ.นทพ. โดยมี พล.ต. นำพล คงพันธ์ ผอ.สทพ.นทพ. เข้าร่วมอวยพร ณ อาคาร นทพ. ชั้นG

 เมื่อวันที่ ๒๘ ธ.ค.๖๐ พล.อ. ธงชัย สาระสุข ผบ.นทพ. เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือ ระหว่าง นทพ. และเครือข่ายประชารัฐ โดยมี พล.ต. นำพล คงพันธ์ ผอ.สทพ.นทพ. เข้าร่วมพิธี ณ อาคาร นทพ. ชั้นG

 เมื่อวันที่ ๒๗ ธ.ค.๖๐ พ.อ. โกศล กิจกุลธนันต์ รอง ผอ.สทพ.นทพ. นำข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง สทพ.นทพ. อวยพรปีใหม่ พล.ต. นำพล คงพันธ์ ผอ.สทพ.นทพ. ณ ลานอเนกประสงค์ สทพ.นทพ.

 เมื่อวันที่ ๒๒ ธ.ค.๖๐ พล.อ. ธงชัย สาระสุข ผบ.นทพ. เป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขันกีฬาภายใน "นทพ. เกมส์ ๖๐" โดยมี พล.ต. นำพล คงพันธ์ ผอ.สทพ.นทพ. พร้อมกำลังพล สทพ.นทพ. เข้าร่วมพิธี

 เมื่อวันที่ ๒๑ ธ.ค.๖๐ พล.ต. นำพล คงพันธ์ ผอ.สทพ.นทพ. เป็นประธานมอบเหรียญรางวัลการและร่วมการแข่งขันฟุตบอล ๑๑ คน ในการแข่งขันกีฬาภายใน "นทพ. เกมส์ ๖๐"

 เมื่อวันที่ ๒๐ ธ.ค.๖๐ พล.อ. ธงชัย สาระสุข ผบ.นทพ. เป็นประธานการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ และพบประสังสรรค์ระหว่าง นทพ. กับ นปอ. โดยมี พ.อ. สุชาติ เว่บ้านแพ้ว รอง ผอ.สทพ.นทพ. และ พ.อ. วิสุทธิ์ บุญสุริยกานต์ เสธ.สทพ.นทพ. ร่วมการแข่งขัน ณ สนามกีฬา นทพ.

 เมื่อวันที่ ๒๐ ธ.ค.๖๐ พล.อ. ธารไชยยันต์ ศรีสุวรรณ ผบ.ทสส. และคณะ ตรวจเยี่ยมศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ฯ บก.ทท. โดยมี พล.อ. ธงชัย สาระสุข ผบ.นทพ. และ พล.ต. นำพล คงพันธ์ ผอ.สทพ.นทพ. ให้การต้อนรับ

 เมื่อวันที่ ๒๐ ธ.ค.๖๐ พล.ท. ณัฏฐพัชร สกุลรังสฤษฏ์ เสธ.นทพ. เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม มาตรฐานงานด้านช่างของ นทพ. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยมี พ.อ. วิสุทธิ์ บุญสุริยกานต์ เสธ.สทพ.นทพ. ให้การต้อนรับ ณ ห้องอบรม สทพ.นทพ.

 เมื่อวันที่ ๒๐ ธ.ค.๖๐ พ.อ. วิสุทธิ์ บุญสุริยกานต์ เสธ.สทพ.นทพ. เป็นประธานมอบเหลียญรางวัลการแข่งขันเซปักตะกร้อ ในการแข่งขันกีฬาภานใน "นทพ. เกมส์ ๖๐"

 เมื่อวันที่ ๑๘ ธ.ค.๖๐ พล.ต. นำพล คงพันธ์ ผอ.สทพ.นทพ. ร่วมการแข่งขันกีฬาฟุตบอล ในการแข่งขันกีฬาภานใน "นทพ. เกมส์ ๖๐" ณ สนามกีฬา นทพ.

 เมื่อวันที่ ๗ ธ.ค.๖๐ พล.ต. นำพล คงพันธ์ ผอ.สทพ.นทพ. เดินทางมาให้กำลังใจนักกีฬา และร่วมการแข่งขันกีฬาฟุตบอล ในการแข่งขันกีฬาภานใน "นทพ. เกมส์ ๖๐" ณ สนามกีฬา นทพ.

 เมื่อวันที่ ๗ ธ.ค.๖๐ สทพ.นทพ. นำกำลังพลร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายใน "นทพ. เกมส์ ๖๐" โดยมี พล.อ. ธงชัย สาระสุข ผบ.นทพ. เป็นประธาน

 เมื่อวันที่ ๖ ธ.ค.๖๐ พล.อ. ธารไชยยันต์ ศรีสุวรรณ ผบ.ทสส. ตรวจเยี่ยมโครงการธงน้ำเงินจำหน่ายสินค้าราคาประหยัด บก.ทท. โดยมี พล.ต. นำพล คงพันธ์ ผอ.สทพ.นทพ. ให้การต้อนรับ

 เมื่อวันที่ ๕ ธ.ค.๖๐ พ.อ. วิสุทธิ์ บุญสุริยกานต์ เสธ.สทพ.นทพ. พร้อมกำลังพล สทพ.นทพ. ร่วมกิจกรรม “ความสุขจากพ่อสู่ผืนแผ่นดิน” ๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ โดยมี พล.ท. สุทัศน์ จิตต์โสภา จก.สส.ทหาร เป็นประธานพิธี ณ สส.ทหาร ดอนเมือง กทม.

 เมื่อวันที่ ๔ ธ.ค.๖๐ พล.ต. นำพล คงพันธ์ ผอ.สทพ.นทพ. ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ โดยมี พล.อ. ธารไชยยันต์ ศรีสุวรรณ ผบ.ทสส. เป็นประธาน ณ บก.ทท.

 เมื่อวันที่ ๑ ธ.ค ๖๐ พล.อ. ธงชัย สาระสุข ผบ.นทพ. และคณะ ตรวจเยี่ยม ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ฯ บก.ทท. โดยมี พล.ต. นำพล คงพันธ์ ผอ.สทพ.นทพ. ให้การต้อนรับ

 เมื่อวันที่ ๑ ธ.ค ๖๐ พล.ต. นำพล คงพันธ์ ผอ.สทพ.นทพ. ร่วมการแข่งขันกีฬา "ทหาร สาน สื่อ" โดยมี พล.อ. ธงชัย สาระสุข ผบ.นทพ. เป็นประธาน

กิจกรรมเดือน พ.ย.๖๐

 เมื่อวันที่ ๒๖ พ.ย.๖๐ พล.ต. นำพล คงพันธ์ ผอ.สทพ.นทพ. ตรวจความพร้อมการจัดนิทรรศการ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ของ กกส.สทพ.นทพ. ในงาน "ทรัพยากรไทย ศักยภาพมากล้นมีให้เห็น" ณ ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อ.แก่งคอย จว.ส.บ.

 เมื่อวันที่ ๒๖ พ.ย.๖๐ พ.อ. โกศล กิจกุลธนันต์ รอง ผอ.สทพ.นทพ. ตรวจความพร้อมการจัดนิทรรศการ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ของ กกส.สทพ.นทพ. ในงาน"ทรัพยากรไทย ศักยภาพมากล้นมีให้เห็น" ณ ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อ.แก่งคอย จว.ส.บ.

 เมื่อวันที่ ๒๔ พ.ย.๖๐ พล.อ. ธงชัย สาระสุข ผบ.นทพ. และคณะ ตรวจเยี่ยม กสข.สทพ.นทพ. โดยมี พล.ต. นำพล คงพันธ์ ผอ.สทพ.นทพ. ให้การต้อนรับ ณ กสข.สทพ.นทพ. อ.พนมสารคาม จว.ฉช.

 เมื่อวันที่ ๒๓ พ.ย.๖๐ พล.ท. สัณทัศน์ นันทิภาคย์หิรัญ รอง ผบ.นทพ. (พ) ตรวจความเรียบร้อย ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ฯ บก.ทท. โดยมี พ.อ. โกศล กิจกุลธนันต์ รอง ผอ.สทพ.นทพ. ให้การต้อนรับ

 เมื่อวันที่ ๒๒ พ.ย.๖๐ พล.อ. ธงชัย สาระสุข ผบ.นทพ. เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม อากาศยานไร้คนขับ (UAV)ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ณ ห้องอบรม สทพ.นทพ. โดยมี พ.อ. สุชาติ เว่บ้านแพ้ว รอง ผอ.สทพ.นทพ. ให้การต้อนรับ

 เมื่อวันที่ ๒๒ พ.ย.๖๐ พล.อ. ธงชัย สาระสุข ผบ.นทพ. ตรวจเยี่ยมห้องบริการตัดผม สทพ.นทพ. โดยมี พ.อ. สุชาติ เว่บ้านแพ้ว รอง ผอ.สทพ.นทพ. ให้การต้อนรับ

 เมื่อวันที่ ๒๑ พ.ย.๖๐ พล.อ. ธงชัย สาระสุข ผบ.นทพ. ตรวจเยี่ยม กกส.สทพ.นทพ. โดยมี พล.ต. นำพล คงพันธ์ ผอ.สทพ.นทพ. ให้การต้อนรับ ณ กกส.สทพ.นทพ. อ.ไทรโยค จว.กจ.

 เมื่อวันที่ ๒๐ พ.ย.๖๐ พล.อ. ธงชัย สาระสุข ผบ.นทพ. เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม อากาศยานไร้คนขับ (UAV)ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ณ ห้องอบรม สทพ.นทพ. โดยมี พ.อ. สุชาติ เว่บ้านแพ้ว รอง ผอ.สทพ.นทพ. ให้การต้อนรับ

 เมื่อวันที่ ๑๖ พ.ย.๖๐ พล.อ. ธงชัย สาระสุข ผบ.นทพ. ตรวจเยี่ยมการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ โดยมี พ.อ. ณรงค์ชัย ศิริวังไชย รอง ผอ.ศฝษ.สทพ.นทพ. ให้การต้อนรับ

 เมื่อวันที่ ๙ พ.ย.๖๐ สทพ.นทพ. สนับสนุนกำลัง จัดซุ้มอาหารว่างและเครื่องดื่ม พร้อมแสดงการสาธิต และอธิบายขั้นตอนเป็นภาษาอังกฤษ ให้การต้อนรับ ผชท.ทหารต่างประเทศ/กรุงเทพฯ และภริยา จำนวน ๒๕ ประเทศ เข้าแนะนำตัวต่อ ผบ.ทสส. และภริยา โดยมี ผบ.นทพ. และภริยา ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องนเรศวร บก.ทท.

 เมื่อวันที่ ๘ พ.ย.๖๐ พล.อ. ธารไชยยันต์ ศรีสุวรรณ ผบ.ทสส. และคุณจิราพร ศรีสุวรรณ นายกสมาคมแม่บ้าน บก.ทท. ตรวจเยี่ยมโครงการธงน้ำเงินจำหน่ายสินค้าราคาประหยัด บก.ทท. โดยมี พล.ท. ธรรมนูญ เชี่ยวการปราบ รอง ผบ.นทพ. (บ) และ พล.ต. นำพล คงพันธ์ ผอ.สทพ.นทพ. ให้การต้อนรับ

 เมื่อวันที่ ๗ พ.ย.๖๐ พล.ต. นำพล คงพันธ์ ผอ.สทพ.นทพ. ประดับยศ ให้กับข้าราชการ ของสทพ.นทพ. ที่ได้เลื่อนยศสูงขึ้น จำนวน ๓ นาย ณ บก.สทพ.นทพ.

 เมื่อวันที่ ๗ พ.ย.๖๐ พล.อ. ธงชัย สาระสุข ผบ.นทพ. ตรวจความพร้อมการให้การต้อนรับ คณะ ผชท.ทหาร ต่างประเทศ/กรุงเทพ และภริยา ที่จะเข้าแนะนำตัวต่อ ผบ.ทสส. และภริยา ในวันที่ ๙ พ.ย.๖๐ โดยมี พล.ต. นำพล คงพันธ์ ผอ.สทพ.นทพ. ให้การต้อนรับ ณ บก.สทพ.นทพ.

 เมื่อวันที่ ๖ พ.ย.๖๐ พ.อ. วิสุทธิ์ บุญสุริยกานต์ เสธ.สทพ.นทพ. ผู้แทน ผอ.สทพ.นทพ. ร่วมพิธีเปิดและชมนิทรรศการ ในงานดีเฟนส์และซิคิวริตี้ ๒๐๑๗ โดยมี พล.อ. ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคง และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นประธานในพิธี ณ ศูนย์การแสดงสินค้าอิมแพ็ค เมืองทองธานี

 เมื่อวันที่ ๔ พ.ค.๖๐ เวลา ๑๖๐๐ น. พล.ต. นำพล คงพันธ์ ผอ.สทพ.นทพ. เป็นประธานในพิธีฌาปนกิจ นาง รัชนี ปานรักษา มารดา จ.ส.อ.หญิง รฐา ปานรักษา ณ ศาลา ๑ วัดนาวงประชาพัฒนา จว.ปท

 เมื่อวันที่ ๒ พ.ย.๖๐ พล.ต. นำพล คงพันธ์ ผอ.สทพ.นทพ. เป็นประธานพิธีสวดศพ นางอุดร โฉมจิตร มารดา จ.ส.อ. นิวัฒน์ โฉมจิตร ณ วัดกลางเกร็ด อ.ปากเกร็ด จว.นบ.

 เมื่อวันที่ ๑ พ.ย.๖๐ พล.ต. นำพล คงพันธ์ ผอ.สทพ.นทพ. ร่วมพิธีทอดกฐินสามัคคี นทพ. ณ วัดศรีสว่างบรมสุข ต.ศรีธาตุ อ.ศรีธาตุ จว.อด. โดยมี พล.อ. ธงชัย สาระสุข ผบ.นทพ. เป็นประธาน

 เมื่อวันที่ ๑ พ.ย.๖๐ พ.อ. ณรงค์ชัย ศิริวังไชย รอง ผอ.ศฝษ.สทพ.นทพ. เป็นประธานการ จัดดำเนินการสาธิต กระบวนการเรียนการสอน ตามแผนการเรียนการสอนเพื่อเตรียมความพร้อมการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ของ นทพ. (สทพ.นทพ.) และการนิเทศการเรียนการสอนการจัดการศึกษานอกโรงเรียนในหน่วยทหาร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยมี ณ ห้องอบรม สทพ.นทพ.

กิจกรรมเดือน ต.ค.๖๐

 เมื่อวันที่ ๓๑ ต.ค.๖๐ พล.ต. นำพล คงพันธ์ ผอ.สทพ.นทพ. เป็นประธานพิธีสวดศพ นาง รัชนี ปานรักษา มารดา จ.ส.อ.หญิง รฐา ปานรักษา ณ ศาลา ๑ วัดนาวงประชาพัฒนา จว.ปท.

 เมื่อวันที่ ๓๑ ต.ค.๖๐ พล.ต. นำพล คงพันธ์ ผอ.สทพ.นทพ. ร่วมพิธีฌาปนกิจ นางสมนึก ทัยระพันธ์ มารดา ร.อ.สมชาย ทัยระพันธ์ ณ วัดเสมียนนารี บางเขน กทม.

 เมื่อวันที่ ๓๑ ต.ค.๖๐ พล.ต.นำพล คงพันธ์ ผอ.สทพ.นทพ. ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของ กองบัญชาการกองทัพไทย ประจำปี ๒๕๖๐ โดยมี พล.อ. ธารไชยยันต์ ศรีสุวรรณ ผบ.ทสส. เป็นประธาน ณ วัดเศวตฉัตรวรวิหาร เขตคลองสาน กทม.

 เมื่อวันที่ ๒๗ ต.ค.๖๐ พล.ต. นำพล คงพันธ์ ผอ.สทพ.นทพ. พร้อมกำลังพล สทพ.นทพ. ร่วมพิธีรดน้ำศพและฟังสวดสวดพระอภิธรรม นางสมนึก ทัยระพันธ์ มารดา ร.อ. สมชาย ทัยระพันธ์ ณ วัดเสมียนนารี

 เมื่อวันที่ ๒๖ ต.ค.๖๐ พล.ต. นำพล คงพันธ์ ผอ.สทพ.นทพ. ในการสนับสนุน รถบริการ รับ-ส่ง ผู้ร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ณ วัดดอนเมือง ในเส้นทาง วัดดอนเมือง ถนนเชิดวุฒากาศ สน.ดอนเมือง ถนนเทิดราชัน นทพ. และ วัดดอนเมือง

 เมื่อวันที่ ๒๖ ต.ค.๖๐ พล.ต. นำพล คงพันธ์ ผอ.สทพ.นทพ. ร่วมเป็นจิตอาสาเฉพาะกิจในพิธีถวายดอกไม้จันทน์ เนื่องในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙ ณ วัดดอนเมือง

 เมื่อวันที่ ๒๖ ต.ค.๖๐ พล.ต. นำพล คงพันธ์ ผอ.สทพ.นทพ. พร้อมข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง สทพ.นทพ. ร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ภาคประชาชนของ บก.ทท. เนื่องในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙ ณ บก.ทท.

 เมื่อวันที่ ๒๔ ต.ค.๖๐ พล.ต. นำพล คงพันธ์ ผอ.สทพ. เป็นประธาน ในการตรวจความพร้อม ของกำลังพล และยุทโธปกรณ์ ในการออกช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัยได้อย่างทันท่วงที ณ บก.สทพ. โดยหน่วยได้จัดชุดช่วยเหลือประชาชน จำนวน ๓ ชุดๆละ ๖ นาย ,ชุดสัตวแพทย์ ๑ ชุด ๕ นาย และ ชุดช่างทั่วไป (ช่างไฟฟ้า,ช่างไม้,ช่างเชื่อม) ๑ ชุด ๖ นาย ทั้งนี้ประชาชนผู้ประสบอุทกภัย สามารถขอความช่วยเหลือได้ที่ หมายเลข ๐๒ ๑๙๓ ๖๐๔๕

 เมื่อวันที่ ๒๓ ต.ค.๖๐ พล.ต.นำพล คงพันธ์ ผอ.สทพ.นทพ. ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ เนื่องในวันปิยมหาราช ณ บก.นทพ. โดยมี พล.อ.ธงชัย สาระสุข ผบ.นทพ. เป็นประธาน

 เมื่อวันที่ ๒๒ ต.ค.๖๐ พล.ต.นำพล คงพันธ์ ผอ.สทพ.นทพ. รับพระราชทานสิ่งของพระราชทาน (จิตอาสาเฉพาะกิจ) ณ สน.เขตดอนเมือง

 เมื่อวันที่ ๒๐ ต.ค.๖๐ พล.อ.ธงชัย สาระสุข ผบ.นทพ.ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของ สทพ.นทพ.โดยมี พล.ต.นำพล คงพันธ์ ให้การต้อนรับ

ผอ.สทพ. ประชุมจิตอาสา

 เมื่อวันที่ ๑๗ ต.ค.๖๐ พล.ต.นำพล คงพันธ์ ผอ.สทพ.นทพ. เข้าร่วมประชุมจิตอาสาเฉพาะกิจ ด้านรักษาความปลอดภัย ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ของ สำนักงานเขตดอนเมือง พร้อมสนับสนุนรถบริการรับ-ส่งประชาชนที่จะมาร่วมพิธี ณ วัดดอนเมืองจำนวน ๓ คัน

ผอ.สทพ. รับมอบของ

 เมื่อวันที่ ๑๖ ต.ค.๖๐ เวลา ๑๕๓๐ คณะผู้บริหาร บริษัท ปตท. จำกัด เข้าแสดงความยินดี กับ พล.อ. ธงชัย สาระสุข ผบ.นทพ. และคณะ เนื่องในโอกาสได้รับพระราชทานยศสูงขึ้น ณ ห้องรับรองภูหลวงพัฒนา ชั้น G บก.นทพ. โดยมี พล.ต. นำพล คงพันธ์ ผอ.สทพ.นทพ. ร่วมรับพิธี

ผอ.สทพ.เตรียมความพร้อมช่วยผู้ประสบภัย

 เมื่อวันที่ ๑๕ ต.ค.๖๐ สทพ.นทพ. ตรวจสภาพความพร้อมของกำลังพลและยานพาหนะ เพื่อเตรียมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่รับผิดชอบ โดยมี พล.ต.นำพล คงพันธ์ ผอ.สทพ.นทพ. เป็นประธานฯ

ผอ.สทพ. ร่วมตักบาตร

 เมื่อวันที่ ๑๓ ต.ค.๖๐ เวลา ๐๖๐๐ น. พล.ต. นำพล คงพันธ์ ผอ.สทพ.นทพ. ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลครบรอบ ๑ ปี วันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร โดยมี พล.อ. หัสพงศ์ ยุวนวรรธนะ รอง ผบ.ทสส. เป็นประธาน ณ บก.ทท.

ผอ.สทพ. แถลงนโยบาย

 พล.ต. นำพล คงพันธ์ ผอ.สทพ.นทพ. มอบนโยบาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ให้กับ หน.นขต.สทพ.นทพ. และกำลังพลของ สทพ.นทพ. ณ ห้องอบรม สทพ.นทพ. เมื่อวันที่ ๑๐ ต.ค.๖๐

ผบ.ทสส. เยี่ยมชม ธงน้ำเงิน

 พล.อ. ธารไชยยันต์ ศรีสุวรรณ ผบ.ทสส. ตรวจเยี่ยมโครงการธงน้ำเงินจำหน่ายสินค้าราคาประหยัด บก.ทท. โดยมี พล.อ. ธงชัย สาระสุข ผบ.นทพ. และ พล.ต. นำพล คงพันธ์ ผอ.สทพ.นทพ. ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๔ ต.ค.๖๐

ผบ.นทพ. เยี่ยมชม ธงน้ำเงิน

 พล.อ. ธงชัย สาระสุข ผบ.นทพ. ตรวจเยี่ยมโครงการธงน้ำเงินจำหน่ายสินค้าราคาประหยัด บก.ทท. โดยมี พล.ต. นำพล คงพันธ์ ผอ.สทพ.นทพ. ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๔ ต.ค.๖๐

ผอ.สทพ. ประุมชี้แจง นโยบาย

 พล.ต. นำพล คงพันธ์ ผอ.สทพ.นทพ. เป็นประธานการประชุม ชี้แจงนโยบาย ให้กับ หน.นขต.สทพ.นทพ. เนื้องในโอกาส รับหน้าที่ใหม่ ณ ห้องประชุม สทพ.นทพ. เมื่อวันที่ ๓ ต.ค.๖๐

รับส่งหน้าที่ ผอ.สทพ.นทพ.

 สทพ.นทพ. จัดพิธีมอบการบังคับบัญชา ผอ.สทพ.นทพ. ระหว่าง พล.ท. ณัฏฐพัชร สกุลรังสฤษฏ์ เสธ.นทพ. กับ พล.ต. นำพล คงพันธ์ ผอ.สทพ.นทพ. โดยมี กำลังพล สทพ.นทพ. ร่วมในพิธี ณ บก.สทพ.นทพ. เมื่อวันที่ ๓ ต.ค.๖๐